Գրքի ստեղծողը հեղինակն է, դրա ճակատագրի ստեղծողը` հասարակությունը

Գրքի ստեղծողը հեղինակն է, դրա ճակատագրի ստեղծողը` հասարակությունը

Գրքի ստեղծողը հեղինակն է, դրա ճակատագրի ստեղծողը` հասարակությունը



Կարդալ հեղինակի բոլոր հրապարակումները